Od 13 lutego 2023 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE Toruń S.A.

Dariusz Kozak jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i finanse w energetyce a także 2-letnie studia Executive MBA (Master of Business Administration) organizowane przez Uniwersytet Gdański, Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i zatwierdzane przez Porto Business School University.

Ponadto ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek handlowych. Posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 4 lat jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego sp. z o.o.

Przez ostatnie 1,5 roku był Kierownikiem Projektu Inwestycyjnego w MESKO S.A. (Grupa PGZ S.A.). Wcześniej pracował jako Doradca Energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a w latach 2016-2020 r. był Dyrektorem Oddziału Elektrociepłownia w Kielcach PGE Energia Ciepła S.A. (wcześniej działającego w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.).

Został odznaczony przez Prezydenta RP „Brązowym Krzyżem Zasługi” za działalność społeczną i samorządową (2018 r.).