Od 23 czerwca 2020 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE Toruń S.A.

Adam Banaszak posiada wykształcenie ekonomiczne, które zdobył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Hadze; ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na kierunku Ochrona Środowiska.

Zdobył doświadczenie w branży energetycznej i ciepłownictwie, będąc przez 12 lat członkiem Rady Nadzorczej PGE Toruń jako przedstawiciel Gminy Miasta Toruń, jednego z akcjonariuszy toruńskiej Spółki. Jako członek organu nadzorczego, uczestniczył w transformacjach PGE Toruń, w tym w zmianie technologii wytwarzania z węglowej na gazową oraz w procesach mających wpływ na rozwój ciepła sieciowego w Toruniu.

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego na poziomie Prezesa, członka Zarządu oraz członka Rad Nadzorczych. Do czerwca 2020 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – największej rządowej agencji wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w strukturach samorządowych – był radnym miasta Torunia, przedstawicielem polskich samorządów w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli oraz przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.