Wojciech Dobrak jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska) z tytułem magistra inżyniera o specjalności mechanika i budowa maszyn. Jest wieloletnim i doświadczonym pracownikiem energetyki. Posiada doświadczenie w zarządzaniu jednostkami wytwórczymi, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek kogeneracji.

Z energetyką jest związany od 1998r., kiedy to rozpoczął pracę w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. Od 2000r. pracował na kierowniczych stanowiskach w jednostkach wytwórczych energetyki w obszarach wytwarzania, gospodarki energetycznej i analizy wytwarzania, inwestycji i rozwoju aż do zarządzania generalnego. Był między innymi Dyrektorem Rozwoju Elektrociepłowni Bydgoskich, Dyrektorem Technicznym, a następnie Dyrektorem Oddziału PGE GiEK Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. (w którego skład wchodziły elektrownia Dolna Odra oraz elektrociepłownie Pomorzany i Szczecin), był również Dyrektorem Oddziału PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Pełnił funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej Megazec sp. z o.o. oraz Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Epore S.A.

Wojciech Dobrak jest absolwentem Podyplomowych Studiów Menedżerskich - Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów wspólnie z Politechniką Gdańską i BCC. Ponadto jest absolwentem szeregu studiów podyplomowych takich jak między innymi: Eksploatacja Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Politechnice Warszawskiej, Ekonomiczne Problemy Sektora Elektroenergetycznegow Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademia Kompetencji Menedżera na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był jednym z pierwszych w Polsce Uprawnionych Weryfikatorów Jednostek Kogeneracji.

Do 11 czerwca br. pracował na stanowisku Dyrektora Oddziału PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.