W dobie pandemii, PGE Toruń należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, utrzymała wsparcie lokalnych wydarzeń kulturalnych, aktywności sportowej młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych w Toruniu i regionie. W ten sposób toruński dostawca ciepła chce wesprzeć branże i lokalne działania, które  ze względu na pandemię znalazły się w trudnej sytuacji.

PGE Toruń produkuje i dostarcza energię elektryczną i ciepło sieciowe do ponad 100 tysięcy mieszkańców. Poza swoją podstawową działalnością, zawsze wspierała toruńskie wydarzenia i inicjatywy z obszaru kultury, edukacji, sportu dzieci i osób niepełnosprawnych. W okresie pandemii, mimo konieczności optymalizacji kosztów i niższego budżetu na cele sponsoringowe i darowizny, PGE Toruń utrzymała wsparcie beneficjentów, w tym dziecięcych aktywności sportowych, wydarzeń z udziałem osób niepełnosprawnych, imprez biegowych, które w okresie letnim i jesiennym organizowane były w Toruniu.

- Pandemia dotknęła niemal wszystkie branże, w tym także artystów, których główne, a czasem jedyne źródła utrzymania zostały ograniczone. Dlatego wspierając lokalne  wydarzenia i aktywności, które podczas lata i jesieni były organizowane w Toruniu, chcieliśmy pomóc zarówno artystom, jak i organizatorom. Mimo niższego budżetu na te działania, utrzymaliśmy wsparcie dla wszystkich dotychczasowych wydarzeń i działań, bo wiemy, że w tym trudnym okresie każda pomoc jest potrzebna, a my naszą społeczną odpowiedzialność rozumiemy szerzej, niż tylko produkcję energii elektrycznej i ciepła sieciowego - mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W okresie pandemii (od marca 2020 r.) PGE Toruń wsparła ponad 10 projektów: były to zarówno wydarzenia kulturalne, takie jak Auto SKYWAY Festiwal, zakończony w październiku Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest czy trwający jeszcze Artus Festiwal. Ponadto spółka wsparła też wydarzenia biegowe cieszące się popularnością mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, udział w turniejach oraz treningi m.in. młodych zawodników mini hokeja na lodzie i juniorskiego zespołu łyżwiarstwa synchronicznego – dyscypliny, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Od wielu lat PGE Toruń sponsoruje również rywalizację uczestników w ramach Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych.

- W tym niełatwym czasie pandemii, organizowanie wydarzeń jest szczególnie trudne. Dlatego tym bardziej dziękuję PGE Toruń, która od wielu lat jest z nami, że również w tym roku udało się jej wesprzeć Toruńską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych. Dla wszystkich uczestników, coroczna Olimpiada to niezwykle ważne wydarzenia, które integruje osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa. W tym roku, w IX edycji wzięło udział 120 osób – mówi Seweryn Smorga z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, organizator Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych.

Warto również  podkreślić, że w ramach tego wsparcia realizowany jest również mecenat nad Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. PGE Energia Ciepła, spółka do której należy PGE Toruń, objęła w tym roku mecenatem instytucje kultury wysokiej łącznie w dziewięciu miastach - Toruniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Kielcach, Rzeszowie, Gorzowie, w których posiada swoje aktywa ciepłownicze, stawiając sobie za cel propagowanie wśród lokalnych społeczności kultury muzycznej na najwyższym poziomie. Mecenat wspomaga te instytucje kultury w realizacji zaplanowanych repertuarów i dostosowania ich do obecnych reżimów sanitarnych wynikających z pandemii.

Od maja do września br. trwały letnie modernizacje sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych należących do toruńskiej elektrociepłowni. W ramach tych prac wymieniono prawie 3 km sieci ciepłowniczej, zamontowano kilkadziesiąt nowych indywidualnych węzłów cieplnych. Jednocześnie cały czas PGE Toruń, należąca do spółki PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, przyłącza do sieci ciepłowniczej kolejne budynki. Do końca 2020 r. ciepło sieciowe zasili jeszcze kilka znanych toruńskich  obiektów.

PGE Toruń jest nie tylko firmą produkującą energię elektryczną i ciepło w innowacyjnej elektrociepłowni gazowej, ale także nowoczesnym dostawcą ciepła, regularnie modernizującym i rozbudowującym sieci ciepłownicze w kolejnych rejonach miasta. W ciągu ostatnich kilkunastu lat PGE Toruń zmodernizowała i zbudowała ponad 40 km sieci ciepłowniczej, zamontowała kilkaset indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

Tegoroczne prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej, polegające na wymianie sieci na nowe preizolowane i montażu węzłów indywidulanych, realizowane były w kilku rejonach Torunia: na osiedlu Na Skarpie, Przylesie, Starówce, Bażyńskich, Żwirki Wigury/Chełmińska, Bielanach i Bydgoskim Przedmieściu. Jednocześnie toruńska spółka budowała sieci ciepłownicze na nowych terenach (np. na ul. Przelot), które nie były dotąd objęte ciepłem sieciowym. Rozbudowa sieci ciepłowniczej prowadzona była również na osiedlu JAR, na którym położnym jest obecnie  blisko 11 km nowych preizolowanych sieci ciepłowniczych (magistrali i przyłączy do budynków).

 - Nowe preizolowane rurociągi, które stanowią już 60 proc. wszystkich naszych sieci ciepłowniczych w Toruniu są wyposażone w instalacje alarmujące o wszelkich zakłóceniach w pracy. Dzięki systemowi alarmowemu  możemy reagować z wyprzedzeniem, aby utrzymać ciągłość dostaw ciepła dla naszych odbiorców. Istotnym elementem modernizacji jest zamiana mniej efektywnych węzłów grupowych na indywidualne węzły  cieplne. W tym roku blisko 100  nowych węzłów będzie zasilać naszych klientów, połowa z nich zastąpiła dotychczasowe mniej efektywne węzły,  w tym tzw. grupowe.  Te inwestycje w system ciepłowniczy doskonalą efektywność i bezpieczeństwo dostaw ciepła  – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Nowo zainstalowane węzły mają podwójną funkcję - będą zasilać budynki zarówno w centralne ogrzewanie, jak i w ciepłą wodę. Każdy z tych węzłów wyposażony jest w system telemetrii, umożliwiający zdalny odczyt parametrów tych urządzeń, zdalną regulację węzłów czy uzupełnianie wody w instalacjach grzewczych klientów. System telemetryczny przekazuje też informacje o miejscu zakłóceń pracy sieci i węzłów, dlatego można szybko i z wyprzedzeniem zdalnie reagować, jeszcze zanim zakłócenia te dostrzeże klient. 

Prace modernizacyjne zakończyły się przed okresem jesienno-zimowym, jednak na terenie Torunia nadal będzie można zauważyć prace ziemne. Będą one związane z podłączeniem nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Największe tegoroczne planowane przyłączenia to obiekty ważne dla Torunia i mieszkańców m.in. Młyny III, należące do Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, a także hala sportowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, remontowany basen przy ul. Bażyńskich, budynki mieszkalne na osiedlu JAR, przy Szosie Lubickiej (tereny po dawnym Tormięsie) oraz kamienice na Starówce i Bydgoskim Przedmościu (m.in. słynna odrestaurowana kamienica Zofijówka). Właściciele kamienic, którzy zdecydowali się zmienić sposób ogrzewania na ekologiczne skorzystają z dofinansowania w ramach prowadzonego przez PGE Toruń od 11 lat programu wsparcia likwidacji niskiej emisji na Starówce i na Bydgoskim Przedmieściu.

Część prac modernizacyjnych była realizowana przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności UE (FS UE), z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,  w tym w ramach projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych – etap II”. Dofinansowana ze środków FS UE jest też budowa części nowych sieci ciepłowniczych na osiedlu JAR, w ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - projekt „Przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji - projekt podstawowy”. Łączna kwota przyznanego dofinansowania, razem z dotacją dla inwestycji związanej z budową sieci tzw. spinki „Bielawy-Skarpa” (obecnie prowadzony jest ostatni etap na terenie elektrociepłowni), to blisko 27 mln zł. Dofinansowywane projekty będą realizowane  do końca 2022 roku.

Szacowana łączna wartość wszystkich realizowanych w 2020 roku projektów modernizacyjno-inwestycyjnych to ponad 24 mln złotych.

Chłodne wrześniowe wieczory i poranki to czas, kiedy mieszkańcy zaczynają myśleć o ciepłych grzejnikach. PGE Toruń już od maja przygotowuje się do kolejnego sezonu, prowadząc przeglądy urządzeń i modernizacje sieci ciepłowniczych. Wszystko po to, aby zimą, kiedy ciepło jest podstawową potrzebą każdego mieszkańca, nieprzerwanie ogrzewać toruńskie mieszkania i domy.

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, produkuje i dostarcza ciepło sieciowe na potrzeby ciepłej wody i centralnego ogrzewania do ponad 100 tys. mieszkańców w prawobrzeżnej części Torunia.

Specyfiką poprzedniego okresu jesienno-zimowego była łagodna zima, bez minusowych ekstremów temperaturowych, ale za to z niskimi temperaturami w pierwszych miesiącach wiosennych. To spowodowało, że okres korzystania z ogrzewania był znacząco dłuższy niż wcześniej. Jaki będzie ten sezon, to się okaże – PGE Toruń jest gotowa 365 dni w roku dostarczyć ciepło. Proces uruchomienia ogrzewania odbywa się na wniosek właściciela lub administratora budynku. Administratorzy budynków wnioski wysyłają do Biura Obsługi Klienta PGE Toruń.

- Prawie wszystkie węzły cieplne PGE Toruń, a jest ich blisko 2 tysiące, wyposażone są w system automatyki pogodowej czyli urządzenia zainstalowane w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.  Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy wzrasta - dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Klient korzystający z usługi „ciepło przez cały rok” wyznacza graniczną temperaturę, przy której uruchamia się ogrzewanie. - Coraz więcej klientów wybiera całoroczne dostawy ciepła, bo dzięki temu utrzymany jest stały komfort cieplny, niezależnie od pogody – dodaje prezes Robert Kowalski.

Okres letni to czas, w którym PGE Toruń prowadziła przeglądy urządzeń produkcyjnych w elektrociepłowni oraz modernizacje sieci ciepłowniczych na terenie miasta.

W toruńskiej elektrociepłowni dokonano przeglądu podstawowych urządzeń: turbin gazowych i kotłów odzysknicowych. Przeprowadzone prace, dają gwarancję bezpiecznej i nieprzerwanej pracy elektrociepłowni oraz zapewniają ciągłość produkcji energii elektrycznej i ciepła w Toruniu.

Od maja prowadzone są też prace modernizacyjne sieci ciepłowniczych, które  zakończą się przed sezonem jesienno-zimowym. Polegają one na wymianie kolejnych odcinków sieci kanałowych na preizolowane, montażu nowych indywidualnych węzłów cieplnych zastępujących mniej efektywne węzły grupowe. Obecnie prowadzona jest jeszcze modernizacja ciepłociągu dochodzącego do jednej z głównych komór ciepłowniczych przy ul. Bażyńskich. Przebudowa tego ciepłociągu poprawi pracę sieci ciepłowniczej i bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców końcowych.

Przed kolejnym okresem uruchomienia ogrzewania dokonywane są również przeglądy techniczne węzłów cieplnych, często wspólnie z klientami, którzy równolegle przygotowują swoje instalacje odbiorcze do okresu ogrzewania.

Wszystkie przygotowania mają utrzymać pewność dostaw ciepła jesienią i zimą.

PGE Toruń od 7 września będzie prowadziła prace modernizacyjne przy jednej z głównych komór ciepłowniczych przy ul. Bażyńskich. Modernizacja polega na przebudowie ciepłociągu dochodzącego do komory i jest niezbędna dla poprawy pracy sieci ciepłowniczej i utrzymania bezpieczeństwa dostaw ciepła i ciepłej wody, szczególnie w okresie zimowym.

Prace modernizacyjne spowodują w dniach 14 - 16 września przerwę w dostawach ciepła i ciepłej wody do wymienionych poniżej budynków:

 • ul. Batorego 9-11, 13-15A-B, 17-19, 18-22;
 • ul. Bażyńskich 2A, 2-8, 22, 24-26, 25-27A, 29-31A, 30-36, 33-33C, 38, 40, 40A, 42, 44-44C;
 • ul. Chrobrego 1, 3, 5-9, 11, 13-17, 19, 21-25, 27, 27A;
 • ul. Kościuszki 34, 36, 38, 40-40C, 44, 46-48;
 • ul. Przy Kaszowniku 27, 29-29B, 31, 33-33B, 35, 37-37B, 39, 41-41B;
 • ul. Sucharskiego – wszystkie budynki przy tej ulicy zasilane ciepłem sieciowym;
 • ul. Warneńczyka – wszystkie budynki przy tej ulicy zasilane ciepłem sieciowym;
 • ul. Wojska Polskiego – wszystkie budynki przy tej ulicy zasilane ciepłem sieciowym.

W tym terminie mogą również wystąpić zakłócenia w parametrach dostawy ciepła, skutkujące obniżeniem temperatury ciepłej wody, z możliwością jej braku w dzielnicach Torunia położonych od Starówki w kierunku zachodnim, północnym i północno-wschodnim.

Osiedla Rubinkowo, Na Skarpie, Jakubskie Przedmieście, budynki na obszarze Starówki i ulicy Olsztyńskiej będą miały nieprzerwane dostawy ciepła i ciepłej wody.

Zakończenie wszystkich prac wraz z odtworzeniem terenu planowane jest do końca września. 

Przepraszamy za utrudnienia. Dokładamy wszelkich starań, aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki prowadzonych prac modernizacyjnych.

Mimo pandemii, rok 2020 jest dla toruńskiego producenta i dostawcy ciepła okresem intensywnych działań na lokalnym rynku ciepła. PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, planuje w tym roku przyłączyć do sieci ciepłowniczej blisko 40 budynków. Poza tym prowadzi pilotażowy projekt zmiany sposobu dostarczania ciepła oraz planuje wprowadzić kolejne rozwiązania wpływające na efektywność dostaw ciepła. 

PGE Toruń prowadzi obecnie nie tylko prace modernizacyjne na sieci ciepłowniczej (budowa i modernizacja 5 km sieci ciepłowniczej, montaż ponad 100 indywidualnych węzłów), ale również realizuje działania związane z przyłączaniem nowych budynków do sieci ciepłowniczej, czy wprowadzeniem dla klientów nowych rozwiązań i usług, które będą wspierały efektywność dostaw ciepła.

Pomimo trudnego dla wszystkich okresu, spowodowanego pandemią prowadzimy intensywne działania, których celem jest wprowadzenie nowych usług dla klientów, np. termowizje instalacji odbiorczych, czy pilotażowy projekt zastosowania w ponad 30 domach jednorodzinnych, tzw. podwęzłów przymieszkaniowych, które poprawią m.in. komfort korzystania z ciepłej wody i umożliwią indywidualne zarządzanie ciepłem w domu z wykorzystaniem istniejącej  infrastruktury węzła grupowego -  mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W ramach tego pilotażowego projektu PGE Toruń zamontuje zarówno podwęzły przymieszkaniowe, jak też nową armaturę i dostosuje ją do istniejącej niskoparametrowej sieci osiedlowej centralnego ogrzewania. Korzyści z realizacji tego projektu to gwarancja niezawodności dostaw i znaczna poprawa bezpieczeństwa użytkowania.

Okres letni to czas zarówno prac modernizacyjnych, jak i inwestycyjnych (np. budowa przyłączy i montaż węzłów cieplnych) na terenie miasta, aby przyłączyć do sieci ciepłowniczej kolejne budynki, których właściciele zdecydowali się na korzystanie z ciepła sieciowego.

W tym roku planujemy przyłączyć do sieci ciepłowniczej blisko 40 budynków o łącznej mocy cieplnej na poziomie około 8 MWt. Są to zarówno wielorodzinne budynki mieszkalne, jak i obiekty użytkowe np. toruński basen przy ul. Bażyńskich. Część z nich to nowopowstałe obiekty, inne - to budynki właścicieli, chcących zmienić ogrzewanie na efektywne i ekologiczne ciepło sieciowe. Świadczy to o coraz wyższej świadomości mieszkańców odnośnie wpływu sposobu ogrzewania na jakość powietrza – dodaje Robert Kowalski.

Największe tegoroczne planowane przyłączenia to obiekty ważne dla Torunia i mieszkańców m.in. Młyny III, należące do Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, a także hala sportowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, remontowany basen przy ul. Bażyńskich, budynki mieszkalne na osiedlu JAR, przy Szosie Lubickiej (tereny po dawnym Tormięsie) oraz kamienice na Starówce i Bydgoskim Przedmościu.  Właściciele kamienic, którzy zdecydowali się zmienić sposób ogrzewania na ekologiczne, skorzystają z dofinansowania w ramach prowadzonego przez PGE Toruń od 11 lat programu wsparcia likwidacji niskiej emisji na Starówce i na Bydgoskim Przedmieściu.

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania niskiej emisji, pochodzącej z indywidualnych kotłowni. Dla przykładu przyłączenie do sieci ciepłowniczej 6 budynków na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu w 2019 r., przyniosło efekt ekologiczny w postaci obniżenia m.in. emisji pyłu (ponad 16 ton), tlenków siarki (o 5 ton), tlenku węgla (ponad 3 tony), tlenków azotu (o ponad 1 tonę).

PGE Toruń wprowadziła również w lipcu br. usługę dla klientów, która pozwoli oszczędzić ciepło i zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Usługa polega na wykonaniu za pomocą kamery termowizyjnej badania instalacji ciepłowniczej wewnątrz i na zewnątrz budynku. Efektem badania będzie zestaw zaleceń, co należy zrobić, aby ciepło „nie uciekało” z naszego domu. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 12 sierpnia br. została podpisana umowa, na mocy której PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, otrzyma ponad 9 mln zł dofinansowania na modernizację sieci i węzłów cieplnych w Toruniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Inwestycje toruńskiej spółki przyniosą efekt środowiskowy w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększą bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła do odbiorców.

Prośrodowiskowy projekt PGE Toruń pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu – etap II" obejmuje wymianę ponad 9 km sieci  kanałowych na nowoczesne sieci preizolowane, likwidacje 11 grupowych węzłów cieplnych oraz wybudowanie 45 nowych, efektywnych  węzłów indywidualnych w budynkach odbiorców. Modernizacje prowadzone będą niemal we wszystkich rejonach Torunia, tj. głównie na Bydgoskim Przedmieściu, Starówce, Koniuchach, osiedlu Mokre i Na Skarpie.

Inwestycja PGE Toruń znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który przyznaje unijne dotacje z POIiŚ 2014-2020, działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

 - Modernizacje sieci ciepłowniczych i węzłów grupowych to kluczowy element wpływający na bezpieczeństwo i efektywność dostaw ciepła oraz obniżenie strat ciepła. Dofinansowanie przyznane przez NFOŚiGW pomoże w realizacji tych celów – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń. - Projekt rozpoczęliśmy  już w czerwcu br., a jego zakończenie planowane jest na 2022 r. Szacowane całkowite koszty inwestycji wyniosą 24 mln zł, przy wsparciu finansowym na poziomie ponad 9 mln zł – dodaje prezes Robert Kowalski. 

Modernizacje sieci ciepłowniczych i wymiana węzłów grupowych na indywidualne na toruńskim rynku przyniosą również efekt ekologiczny. Przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla (o 1 188 ton rocznie). Realizacja inwestycji zmniejszy również zużycie tzw. energii pierwotnej (m.in. poprzez ograniczenie strat ciepła podczas przesyłania sieciami), co z kolei zwiększy efektywność energetyczną.

Na liście projektów pozytywnie ocenionych przez NFOŚIGW znalazło się również pięć innych projektów z zakresu emisyjności oraz ciepłownictwa należących do Grupy PGE. Największa kwota wsparcia, bo blisko 485 mln zł, przeznaczona zostanie na projekty prośrodowiskowe realizowane przez Elektrownię Bełchatów, mające na celu redukcję emisji tlenków siarki i rtęci oraz obniżenie emisji pyłu. Kwotę 2 mln zł w formie dotacji otrzymała również KOGENERACJA S.A., spółka należąca do PGE Energia Ciepła, z przeznaczeniem na budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych, przyłączy w Gminie Siechnice i przyłączenie do niej odbiorców. Łączna kwota dofinansowania, którą otrzymają spółki należące do Grupy PGE wynosi blisko pół miliarda zł. Aktualnie w Grupie PGE realizowanych jest 20 projektów na kwotę wsparcia w formie pożyczki lub dotacji w wysokości ponad 400 mln zł.

W dniu 27 lipca 2020 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr OPO.4210.22.2020.JPi zatwierdził nową taryfę dla ciepła. Nowa taryfa będzie obowiązywała od 14 sierpnia 2020 r. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło w dniu 27.07.2020 r. poz. 204/2020.

W nowej taryfie, ceny ciepła wzrosną średnio o 12,7% dla odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej.

Sposób kształtowania ceny ciepła wynika z zasad określonych w rozporządzeniu taryfowym. Ostateczną cenę, w taryfie dla ciepła, zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, biorąc pod uwagę zrównoważenie interesów klienta końcowego i przedsiębiorstwa.

Nowa taryfa oparta jest na cenie referencyjnej ogłoszonej przez Prezesa URE komunikatem z dnia 30 marca 2020 r. i odzwierciedla rynkowe ceny ciepła z ubiegłego roku, na które wpłynął między innymi kilkukrotny wzrost kosztu uprawnień do emisji CO2.

Technologia gazowa, która wykorzystywana jest w elektrociepłowni PGE Toruń do produkcji ciepła, pozwoliła natomiast w znacznym stopniu ograniczyć koszty środowiskowe, występujące przy stosowaniu innych paliw.

Zmiana ceny wynika również z wyższych kosztów utrzymania infrastruktury ciepłowniczej tj. sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych, w tym prowadzonych modernizacji i remontów, zwiększających bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła.

23 lipca dwa samochody PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zostały użyczone Wojsku Obrony Terytorialnej w Zegrzu. Wsparcie to pomoże jednostkom obrony terytorialnej wzmocnić system opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem w zakresie działań ograniczających ryzyko rozprzestrzenianie się pandemii.

Samochody, użytkowane na co dzień przez PGE Toruń, zostały przekazane Wojsku Obrony Terytorialnej (WOT) w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) w sprawie wsparcia WOT  w zakresie potrzeb transportowych w czasie pandemii. 

„Od początku pandemii wspieraliśmy walkę z koronawirusem na wielu płaszczyznach, zarówno w formie bezpośredniej pomocy finansowej dla szpitali i innych placówek medycznych, jak i poprzez pomoc rzeczową np. przekazywanie środków ochrony indywidualnej. Ta pomoc realizowana była również lokalnie  - w miastach, gdzie są zlokalizowane elektrociepłownie należące do PGE Energia Ciepła. Samochody przekazane przez naszą spółkę w Toruniu, będą służyć całemu społeczeństwu w zwalczaniu rozprzestrzeniania się zarażenia” –  mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

Przekazane  samochody wykorzystane będą przez jednostki obrony terytorialnej, m.in. do przewozu kombatantów i osób wymagających opieki, transportu zespołów wymazowych, leków, żywności oraz do codziennego monitorowania kwarantanny.

„PGE Toruń, zabezpiecza nie tylko produkcję energii elektrycznej i niezawodne dostawy ciepła dla miasta, ale podczas tego trudnego okresu pandemii wspiera tych, którzy codziennie pomagają placówkom medycznym i społeczności w walce z koronawirusem. Samochody, które bezpłatnie użyczyliśmy Wojskom Obrony Terytorialnej będą wsparciem jednostek terytorialnych w prowadzonej akcji zapobiegania zarażeniu COVID-19” - mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Wcześniej, również inna spółka z Grupy Kapitałowej PGE - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna użyczyła Wojsku Obrony Terytorialnej samochody, które pomogą wesprzeć walkę z koronawirusem.

Pojazdy PGE Toruń zostały  przekazane do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu na okres 3 miesięcy.

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przygotowała dla mieszkańców kolejną usługę, która pozwoli oszczędzić ciepło i zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Usługa polega na wykonaniu za pomocą kamery termowizyjnej badania instalacji ciepłowniczej wewnątrz i na zewnątrz budynku. Efektem badania będzie zestaw wskazówek, co należy zrobić, aby ciepło „nie uciekało” z naszego domu.

PGE Toruń, producent i dostawca ciepła, od wielu lat prowadzi działania oferujące kompleksowe usługi, m.in. zwiększające efektywność energetyczną w budynkach.

Nowa usługa polega na przeprowadzeniu za pomocą kamery termowizyjnej badania stanu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji wraz z wykonaniem raportu z badania. Raport zawierać będzie informacje o stanie instalacji ze wskazaniem nieprawidłowości oraz rekomendacjami, co należy zrobić, aby dobrze zarządzać ciepłem, zmniejszając jego zużycie.

„Usługa, którą wprowadziliśmy w lipcu dostępna jest dla wszystkich naszych klientów – administratorów osiedli mieszkaniowych, właścicieli domów jednorodzinnych, budynków usługowo- handlowych. Celem jest wspieranie odbiorców w działaniach, pozwalających im oszczędzać ciepło. Naszą rolą, jako dostawcy ciepła, jest dbałość o efektywność energetyczną zarówno sieci ciepłowniczej, jaki i budynków korzystających z ciepła sieciowego” – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

PGE Toruń od 2005 roku prowadzi badanie termowizyjne swojej sieci ciepłowniczej, dzięki czemu można szybciej identyfikować nieszczelności ciepłociągów. Zdjęcia termowizyjne, wykonywane są z powietrza z samolotu, w którym zainstalowana jest kamera termowizyjna. Badanie pozwala na reagowanie z wyprzedzeniem na ewentualne zakłócenia pracy sieci, jeszcze zanim dostrzeże je klient. Wykonane podczas badania zdjęcia, pokazują szczelność sieci ciepłowniczej i jednocześnie stan izolacji cieplnej dachów wszystkich toruńskich budynków. Ze zdjęć termowizyjnych (w podczerwieni) mogą korzystać właściciele i administratorzy budynków w ramach dodatkowych usług, oferowanych przez PGE Toruń. Zdjęcia termowizyjne wskazują jaka jest szczelność dachów, czy budynek wymaga termoizolacji lub innych koniecznych działań, zwiększających efektywność energetyczną. Efektem tych badań jest nowa usługa skierowana do mieszkańców, dotycząca badania termowizyjnego zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej w budynku klienta.

PGE Toruń, jako kompleksowy dostawca ciepła, oferuje również inne usługi (np. telemetria, analiza wykorzystania mocy cieplnej, raport efektywności energetycznej i ekonomicznej dla budynków,  pozyskanie białych certyfikatów), które wpływają na obniżenie zużycia ciepła przez klienta.

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, współpracuje z toruńskimi szkołami technicznymi, zachęcając młodzież do udziału w rekrutacji, a po zakończeniu edukacji do  podejmowania pracy w ciepłownictwie. Obecnie uczniowie pod opieką PGE Toruń i nauczycieli wykonują projekt naukowy, obejmujący tematy związane z ciepłownictwem, zaproponowane przez toruńską spółkę. Przygotowanie projektu edukacyjnego będzie równoznaczne z zaliczeniem obowiązkowych praktyk.

PGE Energia Ciepła i należąca do niej PGE Toruń, spółki z Grupy PGE, od kilku lat prowadzą projekt „Energetyczna Kariera” skierowany do uczniów szkół technicznych. Energetyczna Kariera to projekt zachęcający do podejmowania pracy w ciepłownictwie, jako atrakcyjnej i przyszłościowej branży, która ciągle się rozwija, inwestuje w pracowników i wprowadza nowoczesne technologie.

„PGE Toruń zachęca młodzież, która kończy szkoły podstawowe i zastanawia się nad kolejny etapem edukacji, do skorzystania z oferty edukacyjny Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska. Obie szkoły mają długą tradycję, doskonałą kadrę, która przygotowuje uczniów m.in. do zawodu elektryka, energetyka, technika mechatronika, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Między innymi takich kompetencji potrzebujemy w branży energetycznej i ciepłownictwie” – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

PGE Toruń współpracuje od kliku lat z Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) oraz Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska (ZSIŚ). W okresie pandemii ta współpraca jest szczególnie potrzebna uczniom szkół technicznych. Dzięki partnerstwu PGE Toruń ze szkołami, ich uczniowie mogą zrealizować obowiązkowe praktyki zawodowe.

„Praktyki są elementem niezbędnym w szkołach średnich i decydują o zaliczaniu i promocji do kolejnej klasy, stąd PGE Toruń chciała pomóc uczniom w realizacji tego obowiązku. W okresie pandemii, kiedy uczniowie szkół technicznych, ze względu na reżim sanitarny wprowadzony w PGE Toruń, nie mieli możliwości realizacji praktyk w tradycyjnej formie, we współpracy z dyrektorami szkół, zaproponowaliśmy młodzieży inną – zdalną formę realizacji praktyk poprzez przygotowanie tak zwanego projektu edukacyjnego” – dodaje Robert Kowalski.

Taka forma praktyk jest zgodna z nowelizacją rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), umożliwiającą uruchomienie praktyk zawodowych i wprowadzających dodatkowe formy realizacji praktyk w technikach. Z zaproponowanych przez PGE Toruń kilkunastu tematów, uczniowie ZSMEiE wybrali cztery, dotyczące tematyki dystrybucji ciepła,  w tym zagadnień związanych  z układami sterowania pogodowego węzłów cieplnych, systemem informatycznym służącym do zarządzania siecią ciepłowniczą oraz zagadnieniami związanymi ze sprzedażą ciepła. Uczniowie, zgodnie z nowelizacją rozporządzeń MEN, mają czas do końca sierpnia, aby przygotować wybrany przez siebie projekt edukacyjny.

Dotychczas w ramach współpracy i projektu Energetyczna Kariera uczniowie odbywali w PGE Toruń i innych elektrociepłowniach, w których działalność prowadzi PGE Energia Ciepła, staże, praktyki oraz poznają zawód energetyka w rzeczywistych warunkach pracy – przyglądając się procesom produkcyjnym w elektrociepłowni, poznając sieci ciepłownicze oraz zaznajamiając się z konkretnymi stanowiskami pracy.

Od początku projektu  około 15 uczniów zrealizowało w PGE Toruń praktyki zawodowe i ponad 200 uczniów odwiedziło toruńską elektrociepłownię, poznając kogeneracyjny proces produkcji dystrybucji ciepła.

Budowa i modernizacja ponad 5 kilometrów sieci ciepłowniczych, montaż około 100 nowoczesnych węzłów indywidualnych, które zastąpią, m.in. mniej efektywne węzły grupowe – to najważniejsze tegoroczne prace PGE Toruń, które będą prowadzone niemal we wszystkich częściach miasta.

PGE Toruń, należąca do spółki PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, od lat modernizujei rozbudowuje sieć ciepłowniczą. Obecnie w Toruniu 60 proc. sieci to nowoczesna infrastruktura oparta o rury preizolowane. Planowane, tegoroczne prace inwestycyjne w okresie letnim to wymiana kolejnych odcinków sieci kanałowych na preizolowane, montaż nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz budowa sieci ciepłowniczych na nowych terenach (m.in. na ul. Przelot), które nie były dotąd objęte ciepłem sieciowym.

Tegoroczne prace modernizacyjno-inwestycyjne realizowane będą w wielu obszarach Torunia,  głównie na: osiedlu Grębocin (ul. Przelot), osiedlu Na Skarpie, Starówce, osiedlu JAR, Bielanachi Bydgoskim Przedmieściu.

Nadrzędnym celem modernizacji jest doskonalenie efektywności pracy systemu ciepłowniczego, w tym węzłów cieplnych (m.in. poprzez likwidację węzłów grupowych i montaż indywidualnych) oraz zwiększenie niezawodności dostaw ciepła.

W ramach działań inwestycyjnych PGE Toruń rozbuduje sieć ciepłowniczą oraz przyłączy do istniejącej sieci kolejne budynki, zarówno nowo powstające, jak i te, które korzystały dotychczasz innego, mniej efektywnego źródła ciepła. Korzystanie z ciepła sieciowego jest najlepszym sposobem ograniczenia niskiej emisji w mieście.

PGE Toruń jest nie tylko firmą produkującą energię elektryczną i ciepło w oparciu o innowacyjne urządzenia zasilane paliwem gazowym, ale także nowoczesnym dostawcą ciepła, nieustannie doskonalącym jakość swoich usług. W ciągu ostatnich 15 lat PGE Toruń zmodernizowałai zbudowała około 40 km sieci ciepłowniczej, zamontowała kilkaset indywidualnych węzłów ciepłowniczych. W zeszłym roku zrealizowaliśmy dwie strategiczne inwestycje: budowę spinki „Bielawy-Skarpy” oraz modernizację ponad kilometra głównego ciepłociągu DN600 w rejonie Dworca Wschodniego” – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń. – „Te inwestycje przekładają się na wysoką efektywność toruńskiego sytemu i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla naszych klientów” – dodaje prezes Robert Kowalski.

Nowoczesne sieci ciepłownicze w połączeniu z kogeneracyjną elektrociepłownią gazową to wyższa efektywność energetyczna całego toruńskiego systemu ciepłowniczego. Współczynnik, który mierzy tę efektywność, osiągnął za 2019 rok bardzo korzystną wartość: 0,36. Im jest on niższy, tym jest to korzystniejsze, bo wpływa na obniżenie kosztów inwestycji budowlanych. Projektując dostarczanie ciepła do budynku z takiego efektywnego systemu ciepłowniczego, jaki jest w Toruniu, nie trzeba montować wentylacji mechanicznych z rekuperacją, korzystać z pompy ciepła czy zwiększać grubości przegród termoizolacyjnych, aby spełnić wymagania określone w przepisach budowlanych, dotyczących efektywności energetycznej.

Modernizacje sieci ciepłowniczych i wymiana węzłów grupowych na indywidualne, przyniosą również efekt ekologiczny dla miasta, gdyż przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla oraz zmniejszenia zużycie tzw. energii pierwotnej (m.in. poprzez ograniczenie strat ciepła podczas jego przesyłania sieciami),  co właśnie zwiększa efektywność energetyczną.

Prace modernizacyjne będą się wiązać z czasowymi przerwami w dostawie ciepłej wody do budynków w rejonach objętych pracami oraz utrudnieniami związanymi z dojazdem do posesji czy zmianą organizacji ruchu. PGE Toruń informuje na bieżąco klientów o terminach przerw w dostawie ciepłej wody, natomiast właścicieli terenów - o możliwych utrudnieniach. Spółka dokłada wszelkich starań, aby prace modernizacyjne były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Planowany harmonogram przerw w dostawie ciepłej wody jest dostępny na stronie internetowej www.pgetorun.pl (zakładka: Strefa klienta).

Część powyższych prac modernizacyjno-inwestycyjnych realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budowa nowych węzłów indywidualnych i modernizacja sieci ciepłowniczych prowadzone są w ramach projektów ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Kwota przyznanego dofinansowania, łącznie z dotacją dla inwestycji związanej z budową spinki „Bielawy-Skarpa”, to blisko 18 mln zł. Projekty ZIT prowadzone są od 2017 do końca 2022 roku.

Ponadto, w czerwcu br., kolejny projekt PGE Toruń w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczej i wymiany grupowych węzłów cieplnych na węzły indywidualne otrzymał pozytywną ocenę Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 9 mln zł w ramach PO IiŚ 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Projekt będzie realizowany od 2020 do 2022 roku.

Szacowana łączna wartość wszystkich realizowanych w 2020 roku projektów modernizacyjno-inwestycyjnych to ponad 24 mln złotych.

Kampania społeczna PGE Polskiej Grupy Energetycznej „Polskie – kupuję to!” zachęca  Polaków do kupowania krajowych produktów i usług. Akcję zainicjowali pracownicy PGE,a Grupa zdecydowała się ją wesprzeć i nadać jej ogólnopolski wymiar. Do Grupy PGE należy m.in. PGE Toruń i jej pracownicy również aktywnie włączają się w akcję.

Kampanię „Polskie – kupuję to!” cechuje to, że narodziła się z inicjatywy pracowników PGE. W czasie pandemii pracownicy angażowali się w działania wolontariackie, m.in. wspierając infolinię NFZ, otaczając opieką seniorów oraz oddając krew. Jednocześnie wiele polskich firm znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Aby je wesprzeć, pracownicy Grupy PGE, za pośrednictwem wewnętrznych narzędzi komunikacji, zaczęli polecać sobie polskie produkty.

Akcja rozwija się, a pracownicy dzielą się już nie tylko informacjami o produktach, ale także usługach, oraz polecają sobie ciekawe miejsca na weekendy i wakacje w Polsce.

Jeśli chodzi o nasze miasto z pewnością warto polecić znajomym i rodzinie z innych regionów - toruńskie pierniki – symbol Torunia. Warto też skosztować naszych produktów regionalnych, które mają co najmniej 25-letnią historię pochodzenia i są wpisane na tzw. Listę Produktów Tradycyjnych. Są to na przykład: chleb z piekarni ze Stolna, miody z regionu Dolnej Wisły, żur kujawski czy gęsina, której święto przypada na 11 listopada - Dzień odzyskania niepodległości. Chcemy promować nasze lokalne produkty i miejsca warte odwiedzenia w całej Grupie Kapitałowej PGE – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Grupa dostrzegła tę aktywność i zdecydowała się ją wesprzeć. Wewnątrz Grupy PGE stworzony został specjalny blog, który ułatwia pracownikom wszystkich spółek wymianę opinii o polskich produktach. W ten sposób powstało miejsce, dzielenia się informacjami oraz wspierania rodzimych producentów, usługodawców, ale także instytucji kultury. Startująca właśnie ogólnopolska kampania społeczna ma na celu rozszerzenie aktywności pracowników poza Grupę PGE.

To, jak duże znaczenie ma wybór krajowych produktów, pokazały badania firmy audytorsko-doradczej. Z jej szacunków wynika, że jeśli kupujemy towary polskich firm, wyprodukowane w naszym kraju, to w Polsce z każdej wydanej złotówki zostaje 79 groszy. Tymczasem przy zakupie towaru importowanego z zagranicy, wytworzonego poza Polską, jest to 24 grosze. Z wyliczeń firmy audytorsko-doradczej wynika także, że gdyby polscy konsumenci zwiększyli zaledwie o 1 proc. zakupy krajowych towarów kosztem importowanych, to w polskiej gospodarce zostawałoby rocznie dodatkowo 6,6 mld zł.

Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Aktywów Państwowych, który od początku koordynuje działania spółek Skarbu Państwa w walce z epidemią i jej skutkami gospodarczymi.

Spot: https://www.you tube.com/watch?v=K3b2100YS9s&feature=youtu.be

Landing Page: https://polskiekupujeto.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/polskiekupujeto/

Twitter: https://twitter.com/KupujeTo

Hasztag: #PolskieKupujęTo!

Najdłuższy od ponad 5 lat okres ogrzewania przy najwyższych średnich temperaturach – tak jednym zdaniem można podsumować miniony sezon jesienno - zimowy. Ze względu na zmienną pogodę, sezon intensywnego korzystania z ogrzewania 2019/2020 był dłuższy o 17 dni od poprzedniego, a wielu klientów, mimo tego, że jest już czerwiec, nadal chce mieć ciepłe grzejniki.

Specyfiką ostatniego sezonu jesienno-zimowego była łagodna zima tj. bez minusowych ekstremów temperaturowych, ale za to z niskimi temperaturami w wiosennych miesiącach (kwiecień, maj). To spowodowało, że okres korzystania z ogrzewania był znacząco dłuższy niż w ubiegłych latach.

Średnie temperatury miesięczne, nawet w typowo zimowych miesiącach, były wysokie (np. w lutym aż +4,2°C). Najniższa zanotowana średniodobowa temperatura za okres październik-marzec wyniosła -0,7°C (24 marca), podczas gdy w poprzednich dwóch lata było to aż -7,0°C i -12°C.

Klienci PGE Toruń wnioskowali o włączenie ogrzewania już w połowie września 2019 roku (pierwsza duża toruńska spółdzielnia włączyła ogrzewanie 18 września). Oficjalne zakończenie okresu jesienno-zimowego przyjęto w PGE Toruń na 27 maja, na podstawie ilości ciepła sprzedanego klientom w ciągu doby.  Jednak jeszcze 1 czerwca około 40% klientów nadal korzystało z ciepła na potrzeby ogrzewania.

 - Z roku na rok  obserwujemy coraz wyższe temperatury zewnętrzne i zacieranie się pór roku, co przekłada się na dłuższy czas intensywnego korzystania z ogrzewania. Dla nas istotne jest to, że dzięki modernizacjom węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej, przeprowadzonym w ubiegłych latach, systematycznie doskonalimy jakość usług związanych z dostawą ciepła. W ubiegłym roku zbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 7 kilometrów sieci ciepłowniczej oraz zamontowaliśmy kilkadziesiąt nowych węzłów cieplnych. Wszystkie działania prowadzimy w porozumieniu z klientami. Dzięki tej współpracy odpowiadamy na potrzeby klientów, zwiększając systematycznie niezawodności dostaw ciepła – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Letnie miesiące również mogą zaskoczyć niskimi temperaturami zewnętrznymi. Dlatego, aby zapewnić optymalny komfort cieplny mieszkańcom Torunia, mogą oni korzystać z ciepła przez cały rok. PGE Toruń, podobnie jak inne elektrociepłownie należące do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, produkuje energię elektryczną i ciepło przez cały rok, dlatego też na życzenie klientów, może zapewnić ogrzewanie przez 365 dni w roku.

W tym roku kolejni klienci skorzystali z usługi „ciepło przez cały rok”. Usługa realizowana jest w oparciu o tzw. automatykę pogodową, czyli urządzenia zainstalowane w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku: gdy temperatura spada poniżej określonego przez klienta poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy temperatura wzrasta - dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Klient korzystający z usługi „ciepło przez cały rok” wyznacza graniczną temperaturę, przy której uruchamia się ogrzewanie.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna we współpracy z PGE Energia Ciepła i należącą do niej PGE Toruń z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczyna projekt skierowany do dzieci „Posłuchaj energii Miasta”. Jego współtwórcami są filharmonie i orkiestry z pięciu miast w Polsce, w których spółka prowadzi swoją działalność.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna we współpracy z PGE Energia Ciepła i należącą do niej PGE Toruń z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczyna projekt skierowany do dzieci „Posłuchaj energii Miasta”. Jego współtwórcami są filharmonie i orkiestry z pięciu miast w Polsce, w których spółka prowadzi swoją działalność.

Od 18 maja, przez dwa tygodnie, jedna z filharmonii z Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Torunia i Warszawy będzie każdego dnia opowiadała historię swojego miasta. Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprezentuje na swoim Facebook w czwartki o godz. 12.00 dwie muzyczne historie, przeplatane muzyką i piosenką, związane z toruńskimi legendami: „Zaczarowane skrzypce Flisaka” (21 maja) i  „Piernikowe zapachy” (28 maja).

- Posłuchaj energii Miasta” to kolejny projekt, który powstał we współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, będącą tu realizatorem muzycznych opowieści dla najmłodszych.  Tym projektem chcemy wzbogacić domową edukację muzyczną, rozbudzić dziecięcą ciekawość i w trochę inny sposób pokazać znane  toruńskie legendy.  Jednocześnie dzięki temu, że projekt realizowany jest  w różnych polskich miastach, chcemy zainteresować dzieci i ich rodziców do odwiedzenia tych miejsc – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Pięć różnych miast w Polsce to pięć różnych historii opatrzonych lokalną symboliką, legendami i opowieściami, przeplatanymi muzyką oraz piosenką. Każde z nich ma swoją ofertę atrakcji dla mieszkańców i turystów.

- Muzyczna odsłona naszego pięknego Torunia w ramach projektu Mecenasa TOS – spółki PGE Energia Ciepła S.A., to przede wszystkim podróż w świat największych zabytków i symboli miasta, prezentacja hejnału miejskiego oraz postaci legendarnego Flisaka, który swoją grą na skrzypcach uratował Toruń przed plagą żab. Zapraszamy naszych najmłodszych odbiorców do wysłuchania piosenek i toruńskich melodii, a także do zajęć manualnych – wykonania skrzypiec i upieczenia pierników – bezsprzecznie największego, symbolu naszego miasta – mówi Przemysław Kempiński p.o. dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Na tym właśnie koncentrują się zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, realizowane online przez instytucje muzyczne z Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Torunia i Warszawy. Zapraszamy najmłodszych do podróż po najbardziej znanych legendach tych polskich miast.

https://pgeenergiaciepla.pl/o-spolce/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/mecenat-filharmonii/posluchaj-energii-miasta  

Systemy informatyczne stosowane w PGE Toruń pozwalają zdalnie zarządzać 260-kilometrową siecią ciepłowniczą i ponad 2000 węzłami cieplnymi w Toruniu. Dzięki temu rozwiązaniu, w okresie pandemii, zapewniona jest z jednej strony niezmienna i optymalna praca sieci ciepłowniczej, a z drugiej - bezpieczeństwo pracowników Spółki.

PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, od lat rozwija i doskonali systemy informatyczne do sterowania siecią ciepłowniczą, przyjmowania zgłoszeń klientów, planowania produkcji ciepła i energii elektrycznej, sprawdzania stanu ciepłociągów w poszczególnych rejonach miasta i skomplikowanych obliczeń hydraulicznych, dzięki którym sieć pracuje prawidłowo. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i informatycznym można to dzisiaj robić nawet z własnego domu.

Wszystkie nasze systemy informatyczne są ze sobą ściśle zintegrowane, co pozwala na zarządzanie dystrybucją ciepła również zdalnie. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji, w której dążymy do ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla klientów jest utrzymana, a część pracowników może bezpiecznie - z domu, kontrolować pracę całej sieci ciepłowniczej. Niezmiennie na stanowiskach pozostają pracownicy kierujący urządzeniami elektrociepłowni, dla których opracowano specjalne warunki pracy, tzw. reżimu sanitarnego – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Obecnie w PGE Toruń są dwa podstawowe systemy informatyczne zintegrowane z innymi, specjalistycznymi programami wspierającymi zarządzenie siecią i jej zasobami.

Głównym systemem wspierającym monitorowanie pracy sieci w Toruniu jest telemetria. Obejmuje ona węzły cieplne i komory ciepłownicze, umożliwiając nie tylko zdalny odczyt parametrów tych urządzeń, ale też w przypadku większości węzłów – regulację na odległość czy uzupełnianie wody w instalacjach grzewczych klientów. System telemetryczny przekazuje też informacje o miejscu zakłóceń pracy sieci i węzłów, dlatego możemy szybko i z wyprzedzeniem zdalnie reagować, jeszcze zanim zakłócenia te dostrzeże klient. 

Z telemetrii, czyli zdalnego dostępu do pracy węzłów, korzystają również klienci PGE Toruń, którzy na monitorze mogą obserwować pracę węzłów. Jest to istotne rozwiązanie dla klientów, które PGE Toruń wprowadziła już kilka lat temu, jako pierwsza spółka ciepłownicza w Polsce.

Pracownicy PGE Toruń zdalnie obsługują również tzw. mapę numeryczną czyli cyfrowy plan systemu ciepłowniczego z naniesionymi wszystkimi istotnymi punktami sieci ciepłowniczej - odcinkami sieci, węzłami czy komorami ciepłowniczymi, którymi zarządza spółka. Mapa numeryczna jest podstawowym narzędziem, bez którego nie byłaby możliwa sprawna obsługa sieci.

Zdalne zarządzanie siecią ciepłowniczą sprawdza się doskonale w obecnej sytuacji, kiedy należy maksymalnie ograniczyć kontakty międzyludzkie, aby uniknąć ryzyka zarażenia.

21 kwietnia mijają 3 lata od oficjalnego otwarcia elektrociepłowni gazowej PGE Toruń. Budowa nowej toruńskiej elektrociepłowni trwała 21 miesięcy i zmieniła całkowicie system ciepłowniczy w Toruniu. W nowej elektrociepłowni zrezygnowano z technologii węglowej na rzecz paliwa gazowego i rozpoczęto wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Wpłynęło to na poprawę jakości powietrza, którym oddychają torunianie.

Elektrociepłownia gazowa PGE Toruń była budowana w latach 2015 – 2017 i była jedną z największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach w Toruniu. Od momentu jej uruchomienia, energia elektryczna i ciepło dla Torunia produkowane są przy wykorzystaniu turbin gazowych typu lotniczego (używanych w Boeingu 747) i kotłach odzysknicowych z wykorzystaniem akumulatora ciepła. Są również 4 kotły szczytowe dwupaliwowe wykorzystywane przy większym zapotrzebowaniu mieszkańców na ciepło. Takie połączenie pracy urządzeń jest innowacyjnym rozwiązaniem i stanowi dodatkowe bezpieczeństwo w produkcji energii elektrycznej i ciepła dla torunian. W Polsce jest tylko kilka elektrociepłowni wykorzystujących akumulator, w tym elektrociepłownia krakowska, należąca również do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE.

Toruńska elektrociepłownia z racji swojej nowoczesności i stosowanej technologii cieszy się dużą popularnością. Chętnie odwiedzana jest w ramach Dnia Otwartego i nocnego zwiedzania przez mieszkańców, uczniów toruńskich szkół średnich, studentów, przedstawicieli stowarzyszeń branżowych i energetyków. Od momentu jej uruchomienia odwiedziło ją blisko 3500 tysiąca osób.

Przez te trzy lata pracy naszej elektrociepłowni widzimy doskonale jak efektywna jest kogeneracja oparta na technologii gazowej. Wcześniej byliśmy jedynie ciepłownią, teraz dodatkowo możemy szczycić się efektywnym system ciepłowniczym w Toruniu. Zmieniając technologię, zredukowaliśmy o ponad 90% emisję tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Z naszej wiedzy o pracy, funkcjonowaniu i budowie elektrociepłowni korzystają inni – koledzy z zaprzyjaźnionych elektrociepłowni, branżyści, studenci politechniki. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem - mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

 

PGE Toruń w ciągu jednej godziny oddaje do sieci 85 MWh energii elektrycznej. Ta ilość wystarczyłaby na pokrycie zapotrzebowania przeciętnego gospodarstwa domowego na ponad 21 lat.

Elektrociepłownia PGE Toruń ma moc elektryczną 106 MWe, a cieplną około 360 MWt, co pozwala na pokrycie obecnych potrzeb cieplnych ponad 100 tysięcy odbiorców i nowych klientów, przyłączających swoje obiekty do sieci ciepłowniczej. Elektrociepłownia gazowa, dzięki zastosowanej technologii jest elastyczna i dostosowuje swoją pracę do potrzeb rynku, a produkowana energia elektryczna, poprawia bezpieczeństwo energetyczne Torunia.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna we współpracy z PGE Energia Ciepła i należącą do niej PGE Toruń, z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęła akcję #zostańwdomu i ciesz się muzyką. Filharmonicy z orkiestr symfonicznych największych polskich miast, w tym z Torunia, zagrali wspólnie  fragment utworu „Wiosna” Antoniego Vivaldiego.

Toruńscy muzycy klasyczni razem z PGE Toruń i PGE Energia Ciepła oraz pięcioma innymi filharmoniami, współpracującymi ze spółką, zapraszają do słuchania muzyki w niecodzienny sposób.

„We współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, która jest symbolem muzyki klasycznej w Toruniu, zachęcamy do posłuchania nietypowego wykonania znanego utworu. Możemy przenieść się do sal koncertowych, nie wychodząc z domu. Dlatego zachęcamy: zostań w domu, a my zapewnimy nie tylko ciepło, ale i możliwość posłuchania muzyki” - mówi Rober Kowalski, Prezes Zarządu PGE Toruń.

Wspólnie, lecz na odległość, nagrano film promujący kampanię, której celem jest zachęcanie do pozostania w domach. Każdy z muzyków zagrał osobno fragment „Wiosny” Antonio Vivaldiego, a ich nagrania zostały zmontowane w jedno wspólne wykonanie. Toruńską Orkiestrę Symfoniczną  reprezentuje w filmie znakomita skrzypaczka – Monika Skruszewicz.

„Z nieukrywaną radością przystąpiliśmy do realizacji materiału muzycznego, zaproponowanego przez Mecenasa Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - PGE Energia Ciepła. Mam nadzieję, że wleje on w nasze serca nieco optymizmu i wywoła uśmiech na naszych twarzach. Toruńska Orkiestra Symfoniczna, jak właściwie wszystkie instytucje kultury w kraju, przeniosła całą swoją działalność merytoryczną na kanały wirtualne. Staramy się zapewnić odbiorcom szeroki wachlarz materiałów, zarówno artystycznych, jak i edukacyjnych. Mam ogromną nadzieję, że hasło #zostańwdomu będzie potraktowane przez wszystkich nas odpowiedzialnie i już niedługo, uwolnieni od tej przymusowej kwarantanny, spotkamy się na żywo w przestrzeniach kulturalnych. Do zobaczenia!” – powiedział Przemysław Kempiński p.o. Dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

W nagraniu wzięli udział także muzycy z Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Filharmonii Zielonogórskiej. Gościnnie wystąpił również muzyk z Filharmonii Narodowej w Warszawie objętej patronatem PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Toruń i PGE Energia Ciepła, poprzez zaangażowanie i wsparcie wydarzeń oraz inicjatyw lokalnych, realizuje ambicję bycia partnerem miast i regionów, tam gdzie prowadzi swoją działalność. W 2019 r. spółki objęły mecenatem instytucje kultury w: Krakowie, Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu, a także Zielonej Górze.

Wspólne wykonanie „Wiosny” Antonio Vivaldiego można zobaczyć i odsłuchać na stronie PGE Energia Ciepła:

https://pgeenergiaciepla.pl/o-spolce/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/mecenat-filharmonii

PGE Toruń osiągnęła bardzo korzystny wskaźnik Wpc (współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej) dla sieci ciepłowniczej w Toruniu. Za 2019 rok wskaźnik ten wyniósł 0,36. Dzięki temu podłączenie przez inwestora budynku do sieci ciepłowniczej w Toruniu spełni wymóg określony w przepisach budowlanych dotyczących efektywności energetycznej budynku.

Dzięki kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń, toruński system ciepłowniczy spełnia wymogi efektywnego systemu ciepłowniczego.

Podłączenie budynku do efektywnego systemu ciepłowniczego pomoże inwestorem spełnić wymogi dotyczące uzyskania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej zużywanej przez budynek [EP], poprzez niski współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc sieci ciepłowniczej.

Dzięki wytwarzaniu ciepła w kogeneracji w PGE Toruń, wartość współczynnika Wpc* dla sieci w Toruniu za 2019 r. wyniosła 0,36. /to znaczący, korzystny spadek w stosunku do poziomu 1,46 osiągniętego w roku 2016 r., kiedy ciepło produkowane było wyłącznie w elektrociepłowni węgłowej/

Niski poziom współczynnika Wpc to bardzo dobra informacja dla mieszkańców i toruńskich inwestorów. Dzięki temu:

 • osiągniecie wymogów w zakresie efektywności energetycznej budynków jest możliwe przy niższych nakładach inwestycyjnych w porównaniu z innymi źródłami ciepła.
 • klienci ciepła sieciowego nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów, aby osiągnąć wymogi w zakresie efektywności energetycznej budynku np . brak konieczności budowy wentylacji mechanicznych z rekuperacją, pomp ciepła, solarów i zwiększania grubości przegród termoizolacyjnych itp.

*Wpc to współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej charakteryzujący dany system ciepłowniczy (źródło + sieć). Jest wykorzystywany przez inwestorów do wyznaczania efektywności energetycznej budynków tzn. uzyskania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej [EP], zużywanej przez budynek. Podłączenie przez inwestora budynku do sieci ciepłowniczej, dla której współczynnik Wpc jest bardzo niski pozwala na spełnienie wymogów określonych w przepisach budowlanych dotyczących efektywności energetycznej budynku.

W związku z nowelizacją zapisów Prawa Energetycznego (przepisu art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) oraz Prawa budowlanego (art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) od 1 stycznia 2020 r. autorzy projektów budowlanych są zobowiązani do złożenia w odpowiedniej jednostce administracyjnej oświadczenia o istnieniu/nieistnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Oświadczenie w tej sprawie, zgodnie z nowymi przepisami, jest konieczne w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Podstawą do sformułowania takiego oświadczenia przez projektanta jest pozyskanie informacji z PGE Toruń, czy istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. W tym celu należy złożyć do Spółki zapytanie w formie pisemnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów przygotowaliśmy Formularz, który ułatwi Państwu przygotowanie zapytania.

Zapytania prosimy kierować w formie pisemnej według załączonego wzoru na adres:

PGE Toruń S.A. ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznejna e-mail: bok.pgetorun@gkpge.pl , przy czym treść zapytania elektronicznego powinna zawierać co najmniej dane wskazane we wzorze wniosku.

Odpowiedź zostanie udzielona w formie elektronicznej (skan oświadczenia Spółki) na wskazany adres poczty elektronicznej, a w razie braku takiego wskazania - pisemnie na adres pytającego.

Termin udzielenia odpowiedzi wynosi 7 dni, a w przypadku zapytań wymagających przeprowadzenia szczegółowych analiz 21 dni.

Toruńskie sokoły wędrowne - Katarzynka i Piernik, gniazdujące na kominie PGE Toruń, doczekały się 14 marca pierwszego jajka. Kolejne pojawiły się kilka dni później.

 Od 10 lat PGE Energia Ciepła i PGE Toruń we współpracy ze Stowarzyszaniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół" wspierają odbudowę (tzw. restytucję) objętych ścisłą ochroną sokołów wędrownych w Polsce i wyposażyły w 2019 roku nowe gniazdo toruńskich sokołów wędrownych w kamery do podglądu online oraz możliwość streamingu obrazu z gniazda. Dzięki temu przedsięwzięciu, od ubiegłego roku można śledzić życie i okres lęgowy sokołów wędrownych na kominie toruńskiej elektrociepłowni, ale także w Gdyni i Lublinie.

Sokół wędrowny to najszybsze zwierzę na świecie. Podczas pikowania może osiągnąć prędkość aż 380 km/h. Ciekawostką jest, że sokół wędrowny wbrew swojej nazwie gatunkowej jest ptakiem osiadłym. Dorosłe sokoły przez cały rok przebywają w okolicach swoich rewirów lęgowych. Wędrówki odbywają jedynie młode osobniki. Z gniazd na naszych kominach wyfrunęło łącznie 36 młodych sokołów, a w 2019 r. doczekaliśmy się ich 14.

Zaangażowanie PGE Energia Ciepła w odbudowę gatunku sokołów wędrownych w Polsce przyczynia się do zwiększenia wrażliwości na otaczające nas środowisko naturalne. Liczba wejść on-line na podglądy (w Toruniu, Gdyni i Lublinie) w 2019 roku wyniosła 1 153 277; liczba użytkowników unikalnych szacowana jest na ponad 190 000.

Sokoły gniazdujące na kominach elektrociepłowni PGE Energia Ciepła można oglądać pod linkami:

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników PGE Toruń, zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w formie zdalnej - telefonicznie lub e-mailem.

Do Państwa dyspozycji pozostają również opiekunowie klientów, z którymi mogą się Państwo kontaktować telefonicznie (nr kontaktowy wskazany na fakturze).

Dane kontaktowe BOK:

poczta elektroniczna - bok.pgetorun@gkpge.pl
telefon: 56 65 94 340, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7°° do 15°°
Pogotowie Ciepłownicze 993, całodobowo

PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, w obliczu zagrożenia koronawirusem podjęła szereg działań profilaktycznych i zabezpieczających, aby utrzymać na niezmiennym poziomie produkcję energii elektrycznej i ciepła dla ponad 100 tysięcy mieszkańców.

Bezpieczeństwo pracowników toruńskiej elektrociepłowni to gwarancja pewnych i stabilnych dostaw energii elektrycznej i ciepła do gospodarstw domowych, szpitali, obiektów użyteczności publicznej, instytucji i firm.

PGE Toruń i PGE Energia Ciepła od początku monitorowały sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie, dlatego bardzo szybko podjęły decyzję o wprowadzeniu specjalnych środków i działań prewencyjnych chroniących klientów, pracowników oraz osób pracujących na rzecz PGE Toruń.

Obecnie większość pracowników administracyjnych PGE Toruń wykonuje pracę zdalną. Osoby odpowiedzialne za produkcję i dystrybucję ciepła mają tak przeorganizowaną pracę, aby realizować ją z jak najmniejszym kontaktem z innymi osobami. Rozdzielono pracowników kierujących urządzeniami od zlecających prace, ograniczono liczbę pracowników przebywających na terenie firmy, wprowadzono dla części osób pracę rotacyjną. Dzięki takiemu rozwiązaniu produkcja ciepłai energii elektrycznej oraz obsługa klienta mogą odbywać się bez zakłóceń.

Pogotowie ciepłownicze realizuje niezmiennie wszystkie zgłoszenia klientów, jednocześnie utrzymana jest zdalna obsługa przez opiekunów w ramach Biura Obsługi Klienta (telefonicznie: 56 65 94 340 lub e-mailem: bok.pgetorun@gkpge.pl).

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego  przeorganizowaliśmy pracę naszej załogi w taki sposób, aby ich nie narażać na  ryzyko zarażenia, a także aby utrzymać ciągłość i niezawodność dostaw ciepła dla miasta i produkcję energii elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne i cieplne Torunia jest zachowane przez całą dobę każdego dnia” – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W spółce zostały wprowadzone procedury ograniczające zagrożenie zarażeniem i rozprzestrzenianiem się koronawirusa m.in. ograniczono maksymalnie wizyty osób z zewnątrz, wejście możliwe jest nie poprzez główny budynek, a przez wartownię, wszelkie uzgodnienia projektów i dokumentacji odbywają się zdalnie. Ponadto każdy z samochodów Pogotowia Ciepłowniczego został wyposażony w środki dezynfekujące i ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki jednorazowe).

Wszystkie wprowadzone zasady mają ustrzec zarówno klientów jak i pracowników przed zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i zagwarantować niezakłóconą produkcję energii elektrycznej i dystrybucję ciepła dla Miasta.

PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, zorganizowała 29 lutego nocne zwiedzanie w ramach akcji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu „Poznaj region z przewodnikiem". Ponad 250 mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego zwiedziło toruńską elektrociepłownię w niecodziennej, bo nocnej, scenerii i poznało tajniki produkcji energii elektrycznej i ciepła dla ponad 100 tysięcy mieszkańców.

W ciągu pierwszych kilku godzin od uruchomienia zapisów na platformie Urzędu Marszałkowskiego wszystkie miejsca na nocną wycieczkę po toruńskiej elektrociepłowni zostały zajęte.

- Mieszkańcy, którzy nas odwiedzili, mieli okazję w nocnej oprawie zobaczyć toruńską elektrociepłownię. W ciągu niecałych 5 godzin odwiedziło nas ponad 250 mieszkańców regionu. Cieszymy  się, że każde organizowane przez nas zwiedzanie przyciąga tak wiele osób, które chcą zobaczyć jak wygląda produkcja energii elektrycznej i ciepła w nowoczesnych urządzeniach -mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Mieszkańcy byli pod wrażeniem nowoczesności zakładu, sposobu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także  urządzeń, biorących udział w procesie wytwórczym. Pytali m.in. o turbiny, ile wody mieści się w akumulatorze, jak długo trwała budowa, kiedy włączane są kotły rezerwowe, ile budynków ogrzewamy i ile ciepła potrzebuje Toruń.

- Najbardziej podobała mi się hala, w której były turbiny i to, że mogłem przez wziernik zobaczyć jak pali się w kotle. No i miejsce z dużymi monitorami na ścianach, w którym jest sterowanie urządzeniami w elektrociepłowni. Fajnie  byłoby tu pracować  – mówił dwunastoletni Tadeusz Nadolny z Torunia.

- Jestem pod wrażeniem wielkości elektrociepłowni i tych wszystkich nowoczesnych urządzeń - od turbin, poprzez zbiorniki, komin czy akumulator. Całość jest pięknie oświetlona co daje dodatkowy efekt podczas nocnego zwiedzania. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o produkcji i dostawie ciepła, o których nie miałam pojęcia – mówi Joanna Malinowska z Czarnego Błota k. Torunia, jedna z uczestniczek nocnego zwiedzania.

Nocne zwiedzanie toruńskiej elektrociepłowni PGE Toruń w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, który był koordynatorem akcji pt. „Poznaj region z przewodnikiem" w województwie kujawsko-pomorskim, odbyło się już po raz drugi. W tym roku do akcji dołączył również elektrociepłownia z grupy PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy, która pokazał mieszkańcom jak produkowane są energia elektryczna i ciepło dla bydgoszczan.

 

Ciekawostki o toruńskiej elektrociepłowni:

 •  „Serce” elektrociepłowni stanowi turbina LM6000 typu lotniczego – to zmodyfikowana konstrukcja silnika odrzutowego, który zasila wiele modeli Boeinga 747, w tym samolot Air Force One!
 • Turbozespół (turbina + generator) służący do wytwarzania energii elektrycznej waży aż 210 ton, czyli tyle ile waży 35 dorosłych słoni.
 • Akumulator to innowacyjny zbiornik do gromadzenia ciepła. Ten olbrzymi „termos” pomieści aż 12 tysięcy ton wody, czyli tyle, ile znajduje się w połowie basenu olimpijskiego i w połowie sieci ciepłowniczej.
 • Podczas budowy elektrociepłowni akumulator ciepła był budowany od dachu czyli techniką spiralną – najpierw zbudowany został dach, później montowane były i podnoszone spiralnie kolejne elementy.
 • Długość sieci ciepłowniczej w Toruniu to 250 km czyli  trochę więcej niż odległość z Torunia do Warszawy. 
 • Najdalej odsunięty od elektrociepłowni, ogrzewany ciepłem sieciowym w Toruniu, punkt to MOTOARENA.
 • Dzięki przyłączeniu do sieci ciepłowniczej średniej wielkości budynku wielorodzinnego, (ogrzewanego wcześniej  z indywidulanej kotłowni węglowej)  w ciągu 1 roku ilość szkodliwych zanieczyszczeń zmniejsza się o ok:  137 kg tlenków siarki, 36 kg tlenków azotu, 18 900 kg dwutlenku węgla i 450 kg pyłów.
 • Początki centralnego ogrzewania sięgają w Toruniu końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku - w 1967 r. rozpoczęto prace związane z uruchomieniem ciepłociągu w Toruniu.
 • Podłączanie do sieci ciepłowniczej pierwszego budynku na os. Rubinkowo I (ul. Rydygiera 19) było w październiku 1976 r., a na osiedlu Na Skarpie (budynek przy ul. Ślaskiego 3) - w listopadzie 1980 rok.
 • Podczas mrozu (- 20°C) – temperatura wody w sieci ciepłowniczej ma aż  130°C!
 • PGE Energia Ciepła od ponad 10 lat wspiera Stowarzyszenie „Sokół” w działaniach na rzecz ochrony gatunku sokoła wędrownego. Przez te lata z gniazd na naszych kominach wyfrunęło 36 młodych sokołów, a w 2019 r. doczekaliśmy się ich 14. Podgląd gniazda sokołów jest na kominach 3 elektrociepłowni PGE Energia Ciepła (Toruń, Gdynia, Lublin) i cieszy się ogromną popularnością.