PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła, to producent ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Energia elektryczna i ciepło dla Torunia produkowane są w innowacyjnej elektrociepłowni gazowej, która dzięki stosowanej technologii, spełnia restrykcyjne normy środowiskowe, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w Toruniu.

PGE Toruń jest również dystrybutorem ciepła i właścicielem sieci ciepłowniczej o długości około 265 km, którą dostarcza ciepło do ponad 100 tys. mieszkańców, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspakajając ok. 60 proc. potrzeb cieplnych Torunia. PGE Toruń opiera swoją działalność na łączeniu produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz rozwoju rynku ciepła ze społeczną odpowiedzialnością.