Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta PGE Toruń
ul. Ceramiczna 6
87-100 Toruń

tel. 56 659 43 40, od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 16:00
fax: 56 659 17 59
mail:
bok.pgetorun@gkpge.pl

Pogotowie Ciepłownicze 24h: tel. 993

 

W godzinach pracy Biura Obsługi Klienta PGE Toruń, do dyspozycji są indywidualni opiekunowie klienta, którzy na co dzień zajmują się bieżącą obsługą, w tym m.in.:

  • realizują formalności związane z podpisaniem umowy sprzedaży ciepła
  • przyjmują zgłoszenia związane z dostawą ciepła i realizacją usług okołociepłowniczych
  • uruchamiają procedury włączania lub wyłączania ciepła, na życzenie klienta
  • udzielają informacji na temat możliwości korzystania z ciepła przez cały rok
  • sprawdzają „on-line” pracę węzła cieplnego w budynku klienta
  • służą radą w zakresie zagadnień technicznych oraz racjonalnego wykorzystania ciepła
  • wyjaśniają zasady rozliczania ciepła
  • przyjmują wnioski dotyczące zmiany wielkości mocy zamówionej
  • analizują koszty ogrzewania budynku
  • obsługują reklamacje dotyczące: faktur, rozliczania za ciepło, zakłóceń w dostawie ciepła, itp. pomagają wypełniać wnioski o określenie warunków przyłączenia