Ciepło sieciowe w Toruniu jest produkowane, jednocześnie z energią elektryczną, w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń. Do budynków ciepło trafia pod postacią gorącej wody, przesyłanej siecią ciepłowniczą o całkowitej długości ok. 270 km, której właścicielem jest PGE Toruń. Toruńska spółka dostarcza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz procesów technologicznych.

PGE Toruń zapewnia całoroczne, niezawodne dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i procesów technologicznych. Dostarczamy ciepło produkowane w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej, do budynków w prawobrzeżnej części Torunia za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, której również jesteśmy właścicielem. Ten sposób ogrzewania wybierał dotąd co drugi mieszkaniec miasta i niemal 100% inwestorów.

Ciepło sieciowe to:

  • Najwygodniejszy, opłacalny i efektywny sposób ogrzewania budynku - dzięki produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji toruński system ciepłowniczy jest efektywny energetycznie - współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci Wpc w 2023 r. osiągnął korzystny poziom 0,366.
  • Najlepsza metoda na poprawę jakości powietrza w mieście - zero emisji zanieczyszczeń w miejscu przyłączenia budynku do sieci
  • Zapewnia bezpieczeństwo, oszczędność czasu, komfort i wygodę użytkowania
zdj_torun_new.jpg