Ciepło sieciowe w Toruniu jest produkowane, jednocześnie z energią elektryczną, w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń. Do budynków ciepło trafia pod postacią gorącej wody, przesyłanej siecią ciepłowniczą o całkowitej długości 260 km, której właścicielem jest PGE Toruń. Toruńska spółka dostarcza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz procesów technologicznych.

strefa-klienta_cieplo-sieciowe.jpg