Nie pozwól ciepłu uciekać:

Dostosuj temperaturę do własnych potrzeb:
Optymalna temperatura w pomieszczeniach to 20oC, a w sypialni 18oC

Prawidłowo wietrz pomieszczenia:
Pomieszczenia wietrz krótko i intensywnie, przy zakręconych zaworach. Gdy poczujesz powiem świeżego powietrza w pokoju, możesz być pewny, że nastąpiła jego wymiana. Zimne powietrze szybko się ogrzeje, przy niewielkiej stracie energii

Wymień stolarkę okienną i drzwiową:
Zaoszczędź aż do 40% ciepła, wymieniając stolarkę okienną i drzwiową na energooszczędną (szczelną) oraz stosując nawiewniki i rolety zewnętrzne

Kontroluj ogrzewanie:
Kontroluj ogrzewanie korzystając z opomiarowania kosztów ciepła i używając zamontowanych na grzejnikach głowic termostatycznych

Nie zasłaniaj grzejników meblami i zasłonami:
Meble i zasłony nie powinny zasłaniać grzejników i stawać ciepłu na drodze. Meble powinny być ustawione w odległości przynajmniej 1 metra od grzejnika

Nie otwieraj okien w części wspólnej bez powodu:
Unikaj otwierania okien w części wspólnej budynku bez powodu – wychłodzone klatki schodowe pobierają ciepło z mieszkań obniżając panującą w nich temperaturę