Przygotuj się do zimy z PGE Toruń

Chłodne wieczory i poranki to czas, kiedy mieszkańcy zaczynają myśleć o ciepłych grzejnikach. PGE Toruń jest gotowa 365 dni w roku dostarczyć ciepło. Proces uruchomienia ogrzewania odbywa się na wniosek właściciela lub administratora budynku.

Jeśli chcesz mieć ciepłe grzejniki – skontaktuj się z administratorem budynku, by zlecił włączenie ogrzewania w Twoim domu. Administratorzy budynków wnioski o włączenie ogrzewania wysyłają do Biura Obsługi Klienta PGE Toruń.

Pamiętaj: Na czas uruchomienia ogrzewania ustaw termostat kaloryfera na maksimum – pozwoli to prawidłowo przygotować instalację wewnętrzną budynku do odbioru ciepła i zapobiegnie zapowietrzeniu grzejników.

Uruchomienie ogrzewania przez PGE Toruń nie oznacza gorących grzejników, gdy tego nie potrzebujemy. Grzejniki będą gorące tylko w najchłodniejsze okresy doby, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustalonego poziomu, ponieważ:

  • klient (administrator budynku) wyznacza graniczną temperaturę, przy której uruchamia się ogrzewanie.
  • na zmianę temperatury zewnętrznej reaguje automatyka pogodowa (tzw. pogodynka) zainstalowana w węźle cieplnym.  Automatyka pogodowa czyli urządzenia, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy wzrasta - dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany.
pgetorun_site