Budowa i modernizacja ponad 5 kilometrów sieci ciepłowniczych, montaż około 100 nowoczesnych węzłów indywidualnych, które zastąpią, m.in. mniej efektywne węzły grupowe – to najważniejsze prace PGE Toruń w 2020 roku, które będą prowadzone niemal we wszystkich częściach miasta.

PGE Toruń od lat modernizuje rozbudowuje sieć ciepłowniczą. Obecnie w Toruniu 60 proc. sieci to nowoczesna infrastruktura oparta o rury preizolowane. Planowane, tegoroczne prace inwestycyjne w okresie letnim to wymiana kolejnych odcinków sieci kanałowych na preizolowane, montaż nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz budowa sieci ciepłowniczych na nowych terenach (m.in. na ul. Przelot), które nie były dotąd objęte ciepłem sieciowym.

Tegoroczne prace modernizacyjno-inwestycyjne realizowane będą w wielu obszarach Torunia,  głównie na: osiedlu Grębocin (ul. Przelot), osiedlu Na Skarpie, Starówce, osiedlu JAR, Bielanach i Bydgoskim Przedmieściu.

Nadrzędnym celem modernizacji jest doskonalenie efektywności pracy systemu ciepłowniczego, w tym węzłów cieplnych (m.in. poprzez likwidację węzłów grupowych i montaż indywidualnych) oraz zwiększenie niezawodności dostaw ciepła.

W ramach działań inwestycyjnych PGE Toruń rozbuduje sieć ciepłowniczą oraz przyłączy do istniejącej sieci kolejne budynki, zarówno nowo powstające, jak i te, które korzystały dotychczas innego, mniej efektywnego źródła ciepła. Korzystanie z ciepła sieciowego jest najlepszym sposobem ograniczenia niskiej emisji w mieście.

Korzyści dla mieszkańców z modernizacji sieci i węzłów cieplnych: bezpieczeństwo, pewność i nieprzerwane dostawy ciepła i ciepłej wody w każdym dniu w roku, szczególnie zimą, kiedy ciepło w domu jest podstawowym oczekiwaniem każdego użytkownika. Wynik modernizacji to także poprawa efektywności dostaw ciepła, poprzez obniżenie strat podczas przesyłu, dzięki temu zyskuje też środowisko.

Modernizacje sieci ciepłowniczych i wymiana węzłów grupowych na indywidualne, przyniosą również efekt ekologiczny, gdyż przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla oraz zmniejszenia zużycie tzw. energii pierwotnej (m.in. poprzez ograniczenie strat ciepła podczas jego przesyłania sieciami),  co właśnie zwiększa efektywność energetyczną toruńskiego systemu ciepłowniczego.

Prace modernizacyjne będą się wiązać z czasowymi przerwami w dostawie ciepłej wody do budynków w rejonach objętych pracami oraz utrudnieniami związanymi z dojazdem do posesji czy zmianą organizacji ruchu. PGE Toruń informuje na bieżąco klientów o terminach przerw w dostawie ciepłej wody, natomiast właścicieli terenów - o możliwych utrudnieniach. Spółka dokłada wszelkich starań, aby prace modernizacyjne były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

modernizacje-2020.jpg

HARMONOGRAM przerw w dostawach ciepłej wody w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjno-inwestycyjnymi w 2020 r.

14-17.07 - Budowa sieci i przyłączy w ramach zadania „Modernizacja grupowego węzła cieplnego i budowa węzłów indywidualnych w rejonie ul. Witosa”, przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:
Szarych Szeregów3-3C
Witosa1-1C, 2-2C, 3-3C, 4-4G 
22-29.07 -  Przebudowa sieci ciepłowniczej Dn600 w rejonie ul. Św. Józefa i Kaszubskiej, przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicy:
Kaszubska3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 6B
Mireckiego10, 12, 14
Św. Józefa47-49, 53-59
Żwirki i Wigury1
Hurynowicz2-6, 5-5C, 7-7E, 9, 8-14, 16-20
Polna8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8J, 8K, 8L, 8M, 8P, 8R
Szosa Chełmińska155-155C, 161-163, 169A-169B, 172A-174, 175A, 191
Św. Józefa68-68A, 72, 72A
04-05.08 - Budowa przyłącza do budynku przy ul. Skłodowskiej 59 – Plasticon, przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:
Skłodowskiej-Curie 55, 59, 61-67, 65, 73   
05.08 - Budowa odcinka sieci i przyłączy w ramach modernizacji węzła grupowego ul. Mickiewicza 5, przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:
Krasińskiego 2, 4 
Mickiewicza  7 

 

05-11.08Modernizacja sieci i przyłączy cieplnych od komory ciepłowniczej do budynku ul. Szosa Lubicka 154, przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:
Szosa Lubicka 150-150B, 152-152B, 154-154B 
Ślaskiego1-1B, 3-3C, 5-5G, 7

 

11-12.08 - Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Przelot, zasilającej obszar tzw. Abisynii w Toruniu, przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:
Ceglana 4, 5, 6, 8, 10, 14-18
Ceramiczna6
Dojazd 1-5, 2-4, 6, 15-19
Nad Strugą3, 6, 7-7A
Nad Strugą1-1A/Olsztyńska 134
Olsztyńska132/Nad Strugą 2-4
Olsztyńska110A, 110B, 112, 112A, 112B, 112C, 114, 114A, 116-116A, 116B, 116C, 116D, 124, 126, 128, 130, 134A, 134B, 136, 136A
Widok1-3, 5-7, 9-11, 13-17
18-20.08 - Budowa sieci i przyłączy w wyniku modernizacji węzła grupowego Matejki 91 - etap II, przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:
Gałczyńskiego  48
Matejki80-84, 83-87, 89, 95

 

24-25.08Przebudowa odcinków sieci i przyłączy w ramach zadania „Modernizacja grupowego węzła cieplnego i budowa węzłów indywidualnych – Asnyka 8-10”, przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:
Asnyka4-6A, 8-8B, 10-10B
Broniewskiego47, 49, 51, 51A, 51B, 51C, 51D, 53-53D, 53E

 

28-30.09 - Budowa sieci ciepłowniczej DN600;  przerwa w dostawie ciepła dla budynków przy ulicach:
Na Uboczu12
Przy Lesie4, 4A 
Ceglana4, 5, 6, 8, 10, 14-18
Ceramiczna6
Dojazd1-5, 2-4, 6, 15-19
Nad Strugą3, 6, 7-7A
Nad Strugą 1-1A / Olsztyńska 134 
Olsztyńska  132/ Nad Strugą 2-4       
Olsztyńska110A, 110B, 112, 112A, 112B, 112C, 114, 114A, 116-116A, 116B, 116C, 116D, 124, 126, 128, 130, 134A, 134B, 136, 136A 
Widok 1-3, 5-7, 9-11, 13-17 
strefa-klienta_modernizacje.jpg