PGE Toruń regularnie prowadzi działania dla uciepłownienia kolejnych rejonów miasta. Od kilku lat realizowana jest rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków mieszkalnych i usługowych na terenie  osiedla JAR. Sukcesywnie rozbudowujemy sieci i przyłącza w zabytkowych obszarach Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach programu „Wsparcie likwidacji niskiej emisji na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu”.

W 2019 roku PGE Toruń zakończyła realizację dwóch strategicznych inwestycji: budowy 5-kilomwtrowej sieci ciepłowniczej DN600 (z elektrociepłowni do osiedla Na Skarpie)  w ramach projektu spinka „Bielawy-Skarpa” oraz wymiany  ponad kilometrowej sieci - magistrali nadziemnej na nowoczesny ciepłociąg (podziemny). Obie inwestycje znacząco zwiększyły pewność dostaw ciepła i bezpieczeństwo cieplne miasta.  Ponadto w 2019 roku Spółka zmodernizowała główne komory ciepłownicze, węzły grupowe w budynkach klientów oraz zbudowała około 30 nowych efektywnych węzłów indywidualnych i nowoczesnych modułów przyłączeniowych na Starówce, Bydgoskim Przedmieściu i Chełmińskim Przedmieściu. Łączna wartość wszystkich projektów modernizacyjno-inwestycyjnych związanych z siecią ciepłowniczą  realizowanych w 2019 roku to ponad 50 mln zł  (w tym ok. 9 mln dofinansowania ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - na modernizacje węzłów grupowych oraz budowę „Spinki Bielawy–Skarpa”).

Plany modernizacyjne na 2020 rok to remont około 1,5 kilometra sieci ciepłowniczej w Toruniu: wymiana odcinka sieci DN600 na ul. Św.  Józefa i ul. Kaszubskiej (m.in. na terenie Szkoły Podstawowej nr 5), modernizacja sieci i przyłączy od ulicy Konstytucji 3-go Maja przy ul. Ślaskiego (wymiana sieci kanałowej na preizolowaną), modernizacja węzłów grupowych przy ulicy Asnyka 10,  kontynuacja wymiany węzła grupowego na indywidualne (II etap) na ulicy Matejki 91, modernizacja węzła grupowego przy ulicy Witosa 1-3 oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr X na Placu Św. Katarzyny.

strefa-klienta_modernizacje.jpg