Faktura za ciepło wystawiana jest raz w miesiącu (za miesiąc miniony) na podstawie, podpisanej między PGE Toruń a odbiorcą, umowy sprzedaży ciepła oraz wskazań układu pomiarowego.

Podstawą rozliczenia dostawy ciepła są jednostkowe ceny i opłaty za zamówioną moc cieplną, tzw.:

  • opłaty stałe (wyrażone w zł/MW)
  • ceny i opłaty za dostarczone ciepło, tzw. opłaty zmienne (wyrażone w zł/GJ)

Wysokość jednostkowych cen i opłat, o których mowa powyżej wynika z Taryfy dla ciepła obowiązującej w PGE Toruń, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

jak-czytac-fakture-za-cieplo-1.jpg