Stosowana przez PGE Toruń wysokość jednostkowych cen i opłat wynika z Taryfy dla ciepła, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Aktualnie w PGE Toruń S.A. obowiązuje taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją nr OPO.4210.28.2021.JPi, wprowadzona
od 1 września 2021 roku - z zastrzeżeniem, że:

  • w zakresie grup taryfowych: KGI; KGS; KG obowiązuje od 1 lutego 2022 roku zmiana taryfy zatwierdzona decyzją           nr OPO.4210.72.2021.JPI 
  • w zakresie grup taryfowych: EC/S1; EC/S1/WI; EC/S1/WG; EC/S1/WG/NP; ECW/S2 obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku zmiana taryfy zatwierdzona decyzją nr OPO.4210.30.2022.JPI

 

Przynależność Odbiorców do poszczególnych grup taryfowych uzależniona jest od:

  • źródła zasilania
  • własności węzła
  • rodzaju węzła