PGE Toruń gwarantuje kompleksową obsługę związaną z dostawą ciepła, oferując klientom usługi okołociepłownicze:

Usługi doradcze wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynków , a w rezultacie zmniejszenie zużycia ciepła

 • Telemetria dla Klienta – system monitorowania dostaw ciepła, tj. dostęp klientów do parametrów dostarczanego ciepła w wybranych obiektach systemu telemetrycznego PGE Toruń.
 • Wykonanie analizy mocy wykorzystanej wraz z odczytem układów pomiarowych – analiza obejmująca okres do 24 m-cy dla jednego węzła lub budynku.
 • Wykonanie analizy mocy wykorzystanej wraz z odczytem układów pomiarowych – analiza obejmująca okres do 24 m-cy dla jednego węzła lub budynku (dla danych punktów pomiarowych).
 • Analiza emisyjności stropodachów na podstawie lotniczych zdjęć termowizyjnych, którymi dysponuje PGE Toruń.
 • Badanie termowizyjne instalacji technicznej – przeprowadzenie diagnostyki termowizyjnej instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji wraz z raportem i wnioskami.
 • Białe Certyfikaty – czyli pozyskanie przez PGE Toruń świadectw efektywności energetycznych dla przedsięwzięć klienta na rzecz oszczędzania , w tym wstępna ocena możliwości uzyskania świadectw, wykonanie audytu efektywności energetycznej, prowadzenie całego procesu uzyskania Białych Certyfikatów.
 • Raport efektywności energetycznej i ekonomicznej dla budynków – wstępna ocena możliwości uzyskania świadectw efektywności energetyczne, wykonanie audytu efektywności energetycznej i prowadzenie procesu uzyskania świadectw efektywności energetycznej.
 • „MyEnergy” – planowana usługa (obecnie na etapie pilotażu, dostępna dla klientów od jesieni) – kompleksowe narzędzie, służące do indywidualnej oceny budynku pod kątem zużycia mediów takich jak ciepło, energia elektryczna, gaz i woda. „MyEnergy" będzie usługą skierowana do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, szkół, obiektów kultury, służby zdrowia, urzędów oraz budynków użytkowych. PGE Toruń na podstawie otrzymanych danych dokona analizy zużycia mediów w budynkach, które zostaną wskazane jako  obiekty o najniższej efektywności, wymagające przeprowadzenia w pierwszej kolejności działań oszczędnościowych. 
zdjpge-torun_1.jpg

 

Pozostałe usługi oferowane przez PGE Toruń:

 • Rozliczanie zużycia ciepła dla użytkowników lokali w budynkach;
 • Kompleksowa obsługa układów pomiarowych;
 • Usługi eksploatacyjne Pogotowia Ciepłowniczego;
 • Eksploatacja węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznej;
 • Inne usługi eksploatacyjne, tj. eksploatacja i konserwacja naczynia wzbiorczego należącego do odbiorcy, płukanie wymienników lub stabilizatorów;
 • Usługi inwestycyjne.
 • Usługi laboratoryjne