PGE Toruń gwarantuje kompleksową obsługę związaną z dostawą ciepła, oferując klientom usługi okołociepłownicze, m.in:

1) Doradztwo, w tym m.in.

  • Raport efektywności energetycznej i ekonomicznej dla budynku;
  • Raportowanie zużycia ciepła i nośnika ciepła;
  • Analiza wykorzystania mocy cieplnej;
  • Analiza emisyjności stropodachów, pod kątem efektywności izolacji termicznej, na podstawie zdjęć termowizyjnych.

2) Telemetria dla klienta  - system monitorowania dostaw ciepła

3) Usługi eksploatacyjne Pogotowia Ciepłowniczego

4) Eksploatacja węzłów cieplnych

5) Rozliczanie kosztów dostawy ciepła dla użytkowników lokali w budynkach

6) Eksploatacja instalacji wewnętrznych, w tym czyszczenie i dezynfekcja instalacji c.w.u, w celu usunięcia bakterii legionelli

7) Legalizacja układów pomiarowych